JUDr. Daniel ŠULC (též na doméně: www.danielsulc.cz)


Snažím se o to, aby klient dostal rychlé, všestranné a vždy výhodné služby. Potěší mě, když klient investuje do prevence a ne když nechává věc tzv. vyhnít a čeká, jestli problematická věc projde a ne-li, pak když za mnou přijde až ve stadiu sporu.